02 apr 2004 17:00

Recycleren van oud papier en karton

De Ministerraad nam akte van de aanvullende nota van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, betreffende de algemene offerteaanvraag voor het ophalen en het vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale Overheidsdiensten, een exclusieve wettelijke bevoegdheid van de Dienst der domeinen.

De Ministerraad nam akte van de aanvullende nota van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, betreffende de algemene offerteaanvraag voor het ophalen en het vernietigen met het oog op recycleren van oud papier en karton bij de Federale Overheidsdiensten, een exclusieve wettelijke bevoegdheid van de Dienst der domeinen.

Deze nota wordt overgemaakt aan alle FOD-Voorzitters, met het oog op de voorbereiding van een nieuw ophalingscontract.