24 mrt 2023 18:09

Regelgevend kader voor bekwame helpers in de zorg

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met een voorontwerp van wet dat tegemoet komt aan de bestaande rechtsonzekerheid voor de zogenaamde ‘bekwame helpers’.

Deze personen, die in het kader van hun beroep of van een vrijwillige activiteit die buiten een zorginstelling wordt uitgeoefend zorgen voor personen die in het dagelijkse leven bepaalde verpleegkundige verzorging moeten krijgen, riskeren momenteel te worden vervolgd wegens onwettige uitoefening van de verpleegkunde.

Naar het voorbeeld van wat is gedaan voor mantelzorgers, voorziet dit ontwerp in maatregelen door een nieuw lid dat specifiek betrekking heeft op deze bekwame helpers in te voegen in de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

Het gaat onder meer over personen in dagverblijven, scholen, de gehandicaptensector, gezinsdiensten en jeugdbewegingen. Het ontwerp voorziet ook in een aanpassing van de inhoud van de afwijking voor mantelzorgers, zodat de twee op elkaar afgestemd zijn.

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorger of door een bekwame helper, hierin aan te passen