12 jan 2024 14:32

Regelgeving over de verkoop en het gebruik van biociden

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over het op de markt brengen en het gebruik van biociden.

Het ontwerp van koninklijk besluit bevat:

  • een aantal technische aanpassingen om de tekst aan te passen aan de huidige praktijk
  • een aantal aanvullingen om sommige elementen beter toe te lichten of lacunes weg te werken
  • een aantal nieuwe bepalingen
  • een aantal correcties
  • een aantal vereenvoudigingen om de tekst leesbaarder te maken
  • een betere coherentie met de Europese Verordening Biociden 528/2012

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.