19 apr 1996 17:00
Hoort bij Persbericht

Regeling statuut Hoge VN-Vertegenwoordiger voor uitvoering van burgeli
jk luik Vredesakkoord voor Bosnië-Herzegovina