29 nov 1996 16:00

Regeling statuut Hoge VN-Vertegenwoordiger voor uitvoering van burgerl
ijk luik van het Vredesakkoord Bosnië-Herzegovina