02 jun 2017 18:24

Regeling van de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.

De wet van 22 december 2016 herstructureert de uitzonderingen op het auteursrecht, de naburige rechten en de databanken in boek XI van het Wetboek van economisch recht in de sector van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. 

In het vroegere koninklijk besluit voor reprografie betaalden de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen een forfaitaire vergoeding op de reproductieapparaten en een evenredige vergoeding per gereproduceerd beschermd werk, waarvan het tarief in een koninklijk besluit was bepaald. In de praktijk sloten de onderwijsinstellingen echter vaak overeenkomsten af met de beheersvennootschap die de rechthebbenden vertegenwoordigt, Reprobel. Daarbij werd een schatting gemaakt van hoeveel beschermde reproducties een leerling of student per school- of academiejaar reproduceerde. Het volstond dan dat de onderwijsinstelling voor een bepaald school- of academiejaar het aantal leerlingen en studenten doorgaf aan Reprobel, die op grond hiervan een factuur stuurde aan de betrokken onderwijsinstelling. 

Het ontwerp zet deze praktijk om in een koninklijk besluit, waarbij per leerling of student in elk onderwijsniveau een tarief per school- of academiejaar wordt bepaald. Deze tarieven gelden voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2018 (schooljaren 2015-2016 en 2016-2017) In het najaar van 2017 zullen de tarieven, in het kader van de resultaten van de studie reprografie en privékopie, geëvalueerd worden.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet daarnaast in de oprichting van een digitaal platform, waar de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen hun verplichtingen tegenover Reprobel zullen kunnen vervullen. Deze administratieve vereenvoudiging zou een kostenbesparing moeten betekenen voor de onderwijs- en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. Er wordt eveneens een consultatiecommissie onderwijs en wetenschappelijk onderzoek opgericht in het ontwerp van koninklijk besluit, waarin de betrokken milieus zullen samenkomen. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.