07 dec 2012 18:14

Regeling van financiën tussen de federale staat en bpost

Om een mogelijke beursgang van bpost voor te bereiden, zet de ministerraad het Blue Sky-project verder. Het project heeft als doel om de geldstromen tussen bpost en de federale overheid volledig transparant te maken.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed en een overeenkomst tussen bpost en de Belgische staat die de financiële relaties tussen beide verduidelijkt. Met de aanvang van het Blue Sky-project heeft bpost een aantal processen en informaticatoepassingen hiervoor uitgewerkt.

Het ontwerp van kb voert nieuwe voorwaarden in voor de 679-rekeningen die beperkt worden tot de overheid en de instellingen die behoren tot de openbare besturen. Bpost wordt wordt enkel een verlener van betalingsdiensten in opdracht van de staat en zijn diensten. Voor de bankverrichtingen van de staat komen er specifieke mechanismen die bpost verzekeren van hun financiering. Dankzij een unwinding werden de wederzijdse vorderingen en schulden tussen bpost en de staat tot en met 11 juni 2010 definitief geregeld. Aangezien bpost een verlener van betalingsdiensten voor de staat wordt, zullen de verrichtingen,n vorderingen en schulden tussen de staat en bpost steeds gelijk zijn aan nul.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister van Financiën zal de Blue Sky-overeenkomst tekenen.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst

Ontwerp van "Blue Sky"-overeenkomst tussen bpost en de Belgische Staat