29 mrt 2019 17:03

Regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de na te leven regels over deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen aanduidt.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verplicht de genoteerde vennootschappen jaarlijks een verklaring over deugdelijk bestuur op te nemen in hun jaarverslag. In deze verklaring moeten de vennootschappen de toegepaste code aanduiden. Het ontwerp vervangt de referentiecode door de nieuwe code 2020, opgesteld door de Belgische Commissie Corporate Governance.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.