11 dec 2015 15:07

Regels voor kostenfinanciering van de plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op Belgische luchthavens in 2016

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vastlegt om de plaatselijke navigatiedienstverlening van de luchtvaart op de Belgische luchthavens voor 2016 te bekostigen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit is nodig om een juridische basis te scheppen voor de financiering en de facturatie van de dienstverlening door Belgocontrol in 2016. Enerzijds legt het ontwerp het kostenaandeel en de eruit voortvloeiende eenheidstarieven, ten laste van de gebruikers, vast en anderzijds de financieringswijze van de overige inkomsten van de gewesten, de Belgische Staat en/of de luchthavenexploitanten waarmee de plaatselijke navigatiekosten worden betaald. Door de eenheidstarieven en de financieringswijze vast te leggen, is de Belgische Staat conform aan bepaalde wettelijke verplichtingen van de Europese Verordening voor een gemeenschappelijk heffingsstelsel.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dezelfde principes als het koninklijk besluit van 19 december 2014*, namelijk dat het deel van de kosten die de gebruikers van de luchthaven van Brussel-Nationaal moeten betalen, op 75% blijft en dat de federale staat de kosten blijft financieren die niet aan de gewesten en de gebruikers worden gefactureerd. Verder zullen de luchtvaartnavigatiekosten in 2016 niet gefinancierd worden door heffingen op gebruikers voor de regionale luchthavens van Charleroi, Luik, Oostende en Antwerpen. Het kostenaandeel dat niet via de gebruikers wordt aangerekend, zal via overige inkomsten van de Belgische Staat of de gewesten betaald worden. Dit kostenaandeel is in 2016 voor elke regionale luchthaven hetzelfde als in 2015.

* Koninklijk besluit van 19 december 2014 houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2015.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlenging op de Belgische luchthavens in 2016.