18 dec 2013 20:09

Regels voor loopbaanonderbreking bij de Ombudsdienst voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Monica De Coninck het voorstel van koninklijk besluit goed dat aan de contractuele personeelsleden van de Ombudsdienst voor Energie het recht geeft op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Het ontwerp voorziet de mogelijkheid om 4 maanden voltijds ouderschapsverlof te nemen ofwel 8 maanden halftijds of 20 maanden 1/5de tot het kind 12 jaar is of 21 jaar in geval van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of een aandoening.

Het ontwerpt voorziet eveneens de mogelijkheid tot het nemen van een voltijdse, halftijdse of 1/5de loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad. Deze mogelijkheid is beperkt tot 12 maanden voltijds equivalent per patiënt.