23 okt 2015 15:49

Regels voor loopbaanonderbreking voor het personeel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

De ministerraad geeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening de toestemming om het statuut voor het personeel inzake loopbaanonderbreking te wijzigen.

De wijziging heeft tot doel om de mogelijkheid van 1/5 loopbaanonderbreking in te voeren voor het algemeen stelsel en voor het specifiek stelsel in het kader van het ouderschapsverlof voor wat de personeelsleden van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening betreft.

Het voorafgaand akkoord van de ministerraad is nodig voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 inzake loopbaanonderbreking van het personeel van de besturen.