12 jan 1996 16:00

Regeringsamendementen op het ontwerp van faillissementswet en op het w
etsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord