05 mrt 2010 12:35

Regie der Gebouwen

Beslissingen over de Regie der Gebouwen in Brussel, Brugge en Zeebrugge

Beslissingen over de Regie der Gebouwen in Brussel, Brugge en Zeebrugge

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders de Regie der Gebouwen opgedragen om huurcontracten voor de North Plaza in de Albert II-laan in Brussel te verlengen. Volgende contracten worden verlengd:

  • toren A, 8ste verdieping, voor acht maanden voor de FOD Economie
  • toren B, 7de en 8ste verdieping voor twee maanden voor de FOD Economie
  • toren A, 1ste verdieping voor de Staatsveiligheid (FOD Justitie)

De ministerraad heeft de Regie ook opgedragen om 20 m² van een terrein ter hoogte van de gevangenis in de Legeweg in Brugge gratis aan het Vlaamse Gewest over te dragen. Zo zal het het kruispunt tussen de expressweg N31 en de Ledeweg kunnen heraanleggen.

De ministerraad heeft de Regie opgedragen om een concessieovereenkomst te sluiten met de Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichting (MBZ) voor de huur van een terrein en gebouwen zodat de Douane en Accijnzen in Zeebrugge er een dounanepost met vaste scaninstallatie kan oprichten.