05 sep 2008 12:50

Regie der Gebouwen

Huur van gebouwen en parkeerplaatsen

Huur van gebouwen en parkeerplaatsen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de Regie der Gebouwen op te dragen de benedenverdieping van het gebouw op het Hocheporteplein 3 in Luik en zeven parkeerplaatsen te huren voor het Centrum voor medische onderzoeken van de FOD Sociale Zekerheid.

De ministerraad heeft de Regie der Gebouwen ook opgedragen twintig parkeerplaatsen van Parking Parkpoort nv in Leuven te huren om er privé-wagens te parkeren van personeelsleden van de Federale politie die bij het Geïntegreerde communicatie- en informatiekruispunt 100/101 in Vlaams-Brabant werken.