01 dec 2006 16:00

Regie der gebouwen

Huur van een gebouw voor de douane en politiediensten in Eynatten

Huur van een gebouw voor de douane en politiediensten in Eynatten

De ministerraad gaf minister van Financiën Didier Reynders de toelating om de Regie der gebouwen een huurcontract te laten sluiten voor lokalen waar de douane en politiediensten in Eynatten tijdelijk zullen worden gehuisvest. De overeenkomst regulariseert de huisvesting tussen 1 juli 2006 en de overdracht van de nieuwe gebouwen aan de betrokken FOD's. Ze geldt drie jaar en eindigt op 30 juni 2009. De Regie der gebouwen kan echter op elk moment een einde stellen aan de overeenkomst mits opzeg van drie maanden.