15 sep 2006 17:00

Regie der gebouwen

Vaststelling van de management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen

Vaststelling van de management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen

Op voorstel van Minister van Financiën Didier Reynders keurde de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen. Het eerste ontwerp bepaalt het aantal management- en staffuncties. Het organogram van de Regie der Gebouwen omvat: - één administrateur generaal, - 3 managementfuncties -1, - 2 staffuncties -1, waarvan een interne audit. De Regie der Gebouwen bestaat uit drie algemene directies, die elk door een houder van managemenfunctie -1 wordt beheerd: - de algemene directie Klantenbeheer, - de algemene directie Strategie en Vastgoedbeheer, - de algemene directie Operationele diensten. Het tweede ontwerp betreft de procedure voor de eerste aanstelling van de administrateur-generaal en de houders van de management- en staffuncties op basis van een oproep tot kandidaten in het Staatsblad.