24 feb 2006 16:00

Regie der gebouwen

Huur van een gebouw in Jambes voor de algemene directie Toezicht op de sociale wetten

Huur van een gebouw in Jambes voor de algemene directie Toezicht op de sociale wetten

De Ministerraad gaf toestemming aan de Regie der gebouwen om de eerste verdieping van het gebouw te huren, dat gelegen is in de Chaussée de Liège, 622 in Jambes (Park Orion). De algemene directie Toezicht op de sociale wetten van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg zal er worden ondergebracht. De huidige kantoren waren te klein geworden. Het gebouw aan het Park Orion zal 18 voltijdse personeelsleden huisvesten. Het zal worden gehuurd met een huurovereenkomst van 9 jaar.