10 nov 2017 18:30

Regie der gebouwen

De ministerraad geeft groen licht voor twee dossiers van de Regie der Gebouwen.

  • Het eerste betreft de verlenging van de huur van een gebouw in de Wetenschapsstraat 37 in Etterbeek voor de Raad van State. De huur wordt met drie jaar verlengd in afwachting van een aangepaste oplossing voor de hergroepering van de diensten van de Raad van State.
  • Het tweede betreft het afsluiten van een erfpachtovereenkomst tussen de federale staat en het Joods Museum van België voor het gebouw in de Miniemenstraat 21 in Brussel. Het ontwerp van koninklijk besluit past hiervoor de bestemming van het gebouw aan. Het koninklijk besluit staat immers toe dat het gebouw in de Miniemenstraat 21 een andere bestemming krijgt dan de huisvesting van Rijksdiensten, namelijk de terbeschikkingstelling voor het Joods Museum van België. Beide maatregelen dienen om het protocolakkoord van 20 maart 2012 tot tussenkomst van Beliris in de afbraak en renovatie van het Joods Museum uit te voeren.