01 mrt 2012 18:51

Regie der Gebouwen

De ministerraad stemt in met een aantal dossiers van de Regie der Gebouwen:

  • een tweede bijakte bij de huurovereenkomst voor het administratief centrum Pupillenschool, op de Graanmarkt 1/5 in Aalst om de huur voor de federale overheidsdiensten met ten minste 12 maanden en ten hoogste 15 maanden te verlengen
  • een bijakte bij de huurovereenkomst om bijkomende ruimte te huren in het gebouw Waterside in Brussel. Het directoraat-generaal van de Strafinrichtingen van de FOD Justitie wordt er gecentraliseerd
  • een bijakte bij de huurovereenkomst voor het Rijksadministratief Centrum om bijkomende ruimte te huren voor de centralisatie van de diensten van de federale politie in Brussel
  • de inrichting van de diensten van de douane en accijnzen na de onteigening van de douaneinfrastructuur op de site Risquons-Tout in Moeskroen