17 mei 2024 20:12

Regie der Gebouwen: actualisering meerjarenplan 2021-2041

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met de actualisering van het meerjarenplan 2021-2041 voor de vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen.

Op 10 december 2021 heeft de ministerraad kennis genomen van de prioritering van het meerjarig investeringsplan alsook van de indicatieve meerjarenplanning van de eerste inrichtingswerken. 

Het meerjarenplan van de Regie der Gebouwen wordt nu geactualiseerd, rekening houdend met de stijgende bouwkosten, nieuwe prioritaire projecten, wijzigingen in het tijdsschema voor bepaalde projecten en beslissingen van de ministerraad sinds 10 december 2021.

Om haar meerjarenplan voor vastgoedbehoeften op een flexibele manier te financieren en om de procedures niet te moeten opschorten in geval van een tijdelijk tekort aan middelen of een aanzienlijke onderbesteding te hebben, kan de Regie der Gebouwen de staatssecretaris van Begroting vragen om haar reserves voorwaardelijk te gebruiken. Het gebruik van de reserves wordt pas in de begroting opgenomen nadat de staatssecretaris van Begroting hiermee heeft ingestemd.

Bovendien geeft de ministerraad de Regie der Gebouwen de opdracht om een algemene aanpak voor te stellen voor de raming van de energiewinst tussen nu en april 2025 van andere investeringen (andere dan installaties voor de productie van hernieuwbare energie) die ook kunnen bijdragen tot het genereren van energiewinst, om het principe van herinvestering van de energiewinst voor nieuwe NEKP-projecten toe te passen.