13 feb 2015 14:27

Regie der Gebouwen: Douane en Accijnzen en FAVV

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers die betrekking hebben op de Regie der Gebouwen. 

Het gaat om de volgende dossiers:

  • de verlenging voor drie jaar van de concessie voor de huisvesting van administratieve diensten van Douane en Accijnzen van de FOD Financiën, op de site van het TIR-centrum gelegen Stapelhuisstraat 11 / Havenlaan 108-110 te 1000 Brussel
  • de verlenging van de huurovereenkomst van de Theaterbuilding, gelegen Italiëlei 122-124 te Antwerpen, voor de huisvesting van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)