05 apr 2019 22:46

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Het gaat om:

  • de aanstelling van een studiebureau met een multidisciplinair studieteam voor de haalbaarheidsstudies voor de renovatie, de restauratie en de binnenherinrichting van de gebouwen van het Museum voor Kunst & Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het kunstpatrimonium
  • de huur van een deel van het gebouw 'Bonneterie Dujardin', gelegen te Rue d’Ath 33 in Leuze-en-Hainaut voor de huisvesting van het vredegerecht van Leuze-en-Hainaut in het kader van de groepering van de vredegerechten van Leuze-en-Hainaut en Péruwelz
  • de verlenging van een huurovereenkomst en de uitvoering van inrichtingswerken in het kader van de herhuisvesting van het vredegerecht van Spa naar Rue Léopold 2 in Spa