12 jul 2019 18:09

Regie der Gebouwen: drie dossiers

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met drie dossiers.

Het gaat om:

  • de lancering van een overheidsopdracht voor elektriciteitswerken¬†in de gebouwen van de Federale Staat via een openbare procedure
  • een contract voor levering van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen voor de jaren 2019 en 2020
  • overeenkomsten voor de huisvesting van de back-upservers van het Rijksregister