02 feb 2018 15:42

Regie der gebouwen: herhuisvesting vredegerecht Menen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor een deel van een gebouw in Menen voor de herhuisvesting van het vredegerecht.

Het vredegerecht zal geherhuisvest worden in een deel van het gebouw gelegen op de Volkslaan 302 in Menen. De stad heeft beslist om het gebouw, dat in bezit is van het OCMW, te renoveren en om te vormen tot multifunctioneel kantoorgebouw. De huurovereenkomst zou aanvangen op 01/10/2018.