11 dec 2020 15:34

Regie der Gebouwen: huisvesting van het Vredegerecht van Asse

De ministerraad gaat op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, akkoord met het afsluiten van een bijakte voor de verlenging van de huurovereenkomst van het Vredegerecht van Asse.

Het gaat om de verlenging van de huurovereenkomst van het gebouw in de Neerstraat 11 in Asse, waar het Vredegerecht momenteel gehuisvest is. Omdat de werken op plaats waar het Vredegerecht naartoe zal verhuizen niet afgerond zullen zijn op het moment dat de vaste huurperiode van negen jaar in de Neerstraat ten einde loopt, wordt voorgesteld om de huurovereenkomst te verlengen tot en met 31 december 2023 met nadien een flexibele verlenging per 6 maand.