11 dec 2014 16:21

Regie der Gebouwen: huur van een loods in Oostende

De ministerraad geeft toelating aan de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon om een huurovereenkomst af te sluiten voor een loods aan de John Cordierlaan 12 in Oostende, voor de behoeften van de FOD Volksgezondheid en van de Civiele Bescherming.

Twee loodsen die gebruikt worden voor het opslaan van materiaal van de FOD Volksgezondheid en van de Civiele Bescherming werden tijdens de storm in januari 2014 zwaar beschadigd. Door het huren van een nieuwe loods in Oostende kan het materiaal in een veilige plaats worden ondergebracht en kan de operationele werking van beide instellingen worden verzekerd.