12 mrt 2004 16:00

Regie der Gebouwen : huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten.

Het gaat meer bepaald om het huren van: - 408 m² kantoren en 80 m² archief in een gebouw gelegen Wijngaardveld, 34 te Aalst, ten behoeve van Douane en Accijnzen; - een deel van het gebouw gelegen avenue G. Truffaut, 42 te Luik, voor de Rechtbank van eerste aanleg; - 5 parkeerplaatsen en een deel van de 4de verdieping van het gebouw, gelegen Maria-Theresiastraat, 1-3 te Brussel, voor FEDICT; - een duplex gelegen Munthofstraat, 34 te Brussel, voor de huisvesting van een tweede huisbewaarder voor het administratief complex van de Regie der Gebouwen en van de Beleidscel van de Minister van Landbouw en Middenstand.