19 mrt 2004 16:00

Regie der Gebouwen : huur van gebouwen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, ging de Ministerraad akkoord met het huren, via de Regie der Gebouwen, van verschillende oppervlakten.

Het gaat meer bepaald om het huren van: - een deel van het gebouw gelegen rue Hostert 33 te Eupen, voor de Rechtbank van eerste aanleg; - een deel van het gebouw gelegen rue Saint-Gilles 90c te Luik, voor de FOD Justitie; - een deel van het gebouw gelegen avenue Frère-Orban 24-26 te Luik, voor de Rechtbank van eerste aanleg; - 1.600,25 m² kantoor- en archiefruimte alsook 30 parkeerplaatsen, gelegen Route de Hannut, 40 te Bouge, voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV); - 2.574,46 m² kantoorruimte in het gebouw gelegen Albert I-laan, 122 te Brugge en 54 parkeerplaatsen voor de provinciale controle-eenheid van West-Vlaanderen van het FAVV; - een bruto-oppervlakte van 940 m² in het gebouw gelegen Naamsestraat, 48 te Brussel en van een bruto-oppervlakte van 375 m² op het gelijkvloers van het gebouw gelegen Brederodestraat, 9, eveneens te Brussel, voor de versterking van de personeelsbezetting van de Dienst Protocol en voor de noden inzake materieel van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; - gebouwen C en D van het complex "Portes de l'Europe" te Nijvel, voor de federale politie.