20 nov 2015 14:17

Regie der Gebouwen: huurovereenkomsten in Kortrijk en Bornem

De ministerraad geeft op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon de toelating om huurovereenkomsten af te sluiten voor twee gebouwen in Kortrijk en in Bornem.

Het gaat om volgende dossiers:

  • een huurcontract voor zes jaar voor een gebouw in de Rijselsestraat 28, bus 1, Kortrijk, bedoeld voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • een huurcontract voor negen jaar voor een gebouw in de Industrieweg 4, Bornem, bedoeld om een Fin Shop op te richten (verkoop van goederen, door de FOD Financiën in beslag genomen)