01 apr 2022 18:07

Regie der Gebouwen: huurovereenkomsten voor de FOD Justitie

De ministerraad stemt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel in met twee huurovereenkomsten ten behoeve van de FOD Justitie.

Concreet gaat het om de volgende huurovereenkomsten:

  • het bijhuren van 4 parkeerplaatsen in het Mechelen City Center gelegen te Mechelen, Zwartzustersvest 24
  • het huren van een gebouw te Oudenaarde, Krekelput 4, voor de herhuisvesting van het vredegerecht en de politierechtbank. De huurovereenkomsten voor de panden gelegen te Oudenaarde Beverstraat 7b en Oudenaarde Tacambaroplein 5 zullen worden opgezegd in functie van de verhuis