13 mei 2022 17:22

Regie der Gebouwen: inhuring bijkomende oppervlakte voor het Rijksarchief te Eupen

De ministerraad gaat op voorstel van Staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met het inhuren van bijkomende oppervlakte voor het Rijksarchief te Eupen.

Het betreft het afsluiten van een bijakte aan het huurcontract om de bezetting van de nodige lokalen gelegen op de Kaperberg 2-4 in Eupen voor de duur van de uitvoering van werken aan het gebouw gelegen op de Kaperberg 8 mogelijk te maken.