03 apr 2020 16:59

Regie der Gebouwen: levering van gas en elektriciteit aan de federale overheidsdiensten in 2021

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de verlenging van de overeenkomst voor de levering van elektriciteit en gas met het Vlaams Energiebedrijf voor de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen.

Dankzij de samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB), genieten de Regie der Gebouwen en haar klanten van een groter schaalvoordeel dan wanneer ze alleen zouden handelen. Het VEB fungeert als een
koopcentrale en zet dus zijn partners in concurrentie met elkaar. De ministerraad stemt in met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst voor energielevering tussen het VEB en de Regie der Gebouwen met een jaar voor 2021.