27 mrt 2020 20:34

Regie der Gebouwen: optimalisering van een deel van de vastgoedportefeuille gehuurd van nv Befimmo

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de optimalisering van een deel van de vastgoedportefeuille die gehuurd wordt van nv Befimmo.

De ministerraad gaat akkoord met de vroegtijdige volledige of gedeeltelijke opzegging van tien huurovereenkomsten in Vlaanderen afgesloten tussen nv Fedimmo en de Regie der Gebouwen met betaling van een verbrekingsvergoeding. De minister belast met Regie der Gebouwen wordt gemachtigd om de bijakte(s) te tekenen in uitvoering van deze beslissing.

Bovendien stemt de ministerraad in met de verlenging van de huurovereenkomst voor het gebouw 'Poelaert 3', gelegen te Poelaertplein 2-3-4 in Brussel voor een periode van negen jaar tot 18 december 2030. Hij mandateert ook hier de minister om de bijakte die deze verlenging regelt, te tekenen.

De Regie der Gebouwen en nv Befimmo hebben na onderhandeling een globaal akkoord bereikt over deze huurcontracten.