28 jun 2019 16:20

Regie der Gebouwen: overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Koen Geens akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof van Antwerpen voor de huisvesting van een aantal juridische diensten.

Het gaat om een dossier voor de restauratie en renovatie van het Gerechtshof, gelegen op de Britselei 55 in Antwerpen, met het oog op de huisvesting van de Hoven van Beroep, het Parket-generaal, het Arbeidshof het Auditoraat-generaal en het Assisenhof. De minister belast met Regie der Gebouwen wordt gemachtigd de gunningsbeslissing te ondertekenen.