05 mrt 2024 17:34

Regie der Gebouwen plant dakrenovatie van de Hallepoort in Brussel in het najaar van 2024

De Regie der Gebouwen lanceerde recent de overheidsopdracht voor de renovatie en restauratie van het dak en het buitenschrijnwerk van de Hallepoort (Zuidlaan 150) in Brussel. Deze werken omvatten de vernieuwing van de dakleien en de restauratie van het houten buitenschrijnwerk. De werken starten dit najaar en zouden eind 2025 afgerond moeten zijn. De Hallepoort zal toegankelijk blijven voor de bezoekers tijdens de uitvoering van de werken.

Het behoud van het architecturaal patrimonium is van cruciaal belang voor de Regie der Gebouwen en voor mezelf, en het is met een doorgezet engagement voor het behoud van ons cultureel en patrimoniaal erfgoed dat we de lancering van de procedure aankondigen voor de restauratiewerken van het dak van de Hallepoort in Brussel. Op 19 februari 2024 heeft de Regie der Gebouwen een overheidsopdracht gepubliceerd voor de restauratie van de leien van de daken en het buitenschrijnwerk van dit symbolisch monument, in het hart van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. De Hallepoort werd gebouwd in de 14de eeuw en getuigt van de geschiedenis van de tweede omwalling van Brussel. Vandaag is ze een geklasseerd monument dat onderdak biedt aan een museum gewijd aan het middeleeuws leven in onze hoofdstad. De restauratiewerken die gepland zijn vanaf september 2024, zijn bedoeld om de veiligheid van zowel de bezoekers als het personeel te garanderen. Met de Regie der Gebouwen ben ik vastberaden de integriteit van de Hallepoort te bewaren en zo het voortbestaan als parel van het Belgisch patrimonium te verzekeren. Deze werken weerspiegelen ons engagement ten opzichte van het behoud van onze gemeenschappelijke geschiedenis.
Staatssecretaris van de Regie der Gebouwen

De Hallepoort, federaal erfgoed

De Hallepoort maakt deel uit van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Ze werd gebouwd in de 14de eeuw en maakte deel uit van de tweede omwalling van Brussel. Het is een geklasseerd monument en huisvest nu een museum over de stad Brussel tijdens de Middeleeuwen.

Renovatie- en restauratiewerken in 2024-2025

De werken zijn nodig om stabiliteitsproblemen te verhelpen, waterinsijpeling te vermijden en de veiligheid te garanderen. Het schrijnwerk van het dak is immers in slechte staat en de leien van het dak komen los.

In het najaar van 2024 worden de leien van het dak vernieuwd en het houten buitenschrijnwerk gerestaureerd. De werken zouden afgerond moeten zijn tegen eind 2025.

Oproep naar geïnteresseerde aannemers

Geïnteresseerde aannemers dienen hun offerte in te dienen ten laatste op 18 maart 2024 via het e-Procurementplatform.

Raadpleeg de overheidsopdracht voor de renovatie en restauratie van het dak van de Hallepoort.

U vindt alle nuttige informatie met betrekking tot de indiening van een offerte voor deze opdracht terug op e-Procurement. Het betreft een volledig gratis platform waarop de Regie der Gebouwen haar aankondigingen van overheidsopdrachten publiceert, met in bijlage het bestek en andere nuttige documenten.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Duur van de werken: najaar 2024 – eind 2025