06 dec 2013 18:55

Regie der gebouwen: rechtsgrond voor strategisch comité en meerjarenplannen

De ministerraad keurt op initiatief van staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten een voorontwerp van wet goed dat een rechtsgrond creëert voor de koninklijke besluiten die het Strategisch Comité en de meerjarenplannen voor vastgoedbehoeften van de Regie der Gebouwen regelen.

Het gestructureerd overleg dat de Regie met de federale openbare diensten houdt, wordt georganiseerd in een Strategisch Comité dat adviserende bevoegdheid heeft. Het bestaat uit afgevaardigden van de Regie der Gebouwen en federale openbare diensten. Er kunnen ook experten, die geen lid zijn van de federale openbare diensten, als lid van het Strategisch Comité worden aangesteld. 

De Regie maakt een meerjarenplan op voor de vastgoedbehoeftes. De uitwerking, het overleg, de validering en de goedkeuring van het meerjarenplan, hun eventuele wijziging en de rapportering over het meerjarenplan, worden in een koninklijk besluit vastgesteld.

voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 1 en 5 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der gebouwen