03 mei 2024 17:51

Regie der Gebouwen: toekenning erfpachtovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel drie ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de verpachting van drie toeristische sites.

Gezien de focus van de Regie der Gebouwen op haar hoofdopdracht, namelijk de huisvesting van de federale overheidsdiensten, wordt voorgesteld om erfpachten te verlenen voor drie toeristische locaties die eigendom zijn van de federale staat:

  • het Kasteel van Bouillon gelegen in de rue de l’Esplanade Godefroy 1, 6830 Bouillon
  • het Kasteel van la Roche-en-Ardenne gelegen in de rue du Vieux Château, 6980 La Roche-en-Ardenne
  • het Kasteel van Moha gelegen in de rue du Madot 98, 4520 Moha

De toekenning van deze erfpacht, voor een periode van 30 jaar voor elk van de sites, laat toe te genieten van een reëel recht om, onder andere, subsidies te verkrijgen met het oog op de verdere ontwikkeling van de sites in een grotere autonomie.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.