10 nov 2016 18:24

Regie der gebouwen: vier dossiers over de huur van gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met vier dossiers over de huur van gebouwen. 

Het gaat om volgende dossiers:

  • het huren van een gebouw op de Leopold II-laan 97 in Dendermonde voor eenJeugdrechtbank voor een periode van negen jaar
  • het huren van een hangar in Bosveld 24 in Dendermonde voor de opslag van archiefstukken van de FOD Justitie voor een periode van negen jaar
  • het afsluiten van een bijakte voor de verlenging van het huurcontract van een gebouw aan de Grote Markt 10 in Menen voor een jaar voor het vredegerecht
  • het afsluiten van een bijakte voor de verlenging van het huurcontract aan de Ringlaan 186 in Overpelt voro de FOD Financiën voor zes jaar, plus de uitbreiding van het huurcontract voor 280m² extra en 22 parkeerplaatsen