15 jul 2020 09:47

Registratie papieren exemplaar van een huurcontract

Een huurcontract laten registreren doet men best, gemakkelijk en snel, online via www.myrent.be maar wie toch liever een contract op papier wil laten registreren moet dat vanaf vandaag volgens een nieuwe procedure doen.
 

Voortaan moet een registratieaanvraag met een standaardformulier gebeuren. Bij dat formulier moet een kopie van het te registreren contract gevoegd zijn. Het formulier met de kopie van het contract stuurt men niet langer naar een van onze kantoren Rechtszekerheid of geeft men niet meer af aan een van onze loketten, maar stuurt men naar een scanningcentrum van de FOD Financiën.

Dat standaardformulier kan men opvragen op ons Contactcenter, 02 572 57 57.

De nieuwe procedure zorgt ervoor dat de burger zich niet langer moet verplaatsen naar onze kantoren om een aanvraag in te dienen en voor onze kantoren zorgt de gecentraliseerde scanning voor een tijdsbesparing.

Tot en met 31 juli kan men als overgangsregel een huurcontract voor registratie nog zonder formulier met de post opsturen.

Goed om te weten: een geregistreerd huurcontract kan men altijd terugvinden via www.myminfin.be.

De laatste jaren is het aantal digitaal aangeboden contracten sterk gestegen.

  2017 2018 2019 Eerste helft 2020
Digitaal

120.367

(45 %)

151.040

(56 %)

180.639

(64 %)

86.635

(74 %)

Papier

144.642

(55 %)

119.699

(44 %)

103.338

(36 %)

30.172

(26 %)

Totaal 265.009 270.739 283.977 116.807