10 mrt 2023 15:48

Reglement van de Nationale Bank van België over de risico’s in verband met portefeuilles van hypothecaire leningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 24 januari 2023 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed.

Wat de risico's in verband met portefeuilles van hypothecaire leningen betreft, verplicht de NBB de banken sinds 2013 om een deel van hun kapitaal opzij te zetten om te garanderen dat ze een eventuele schok op de vastgoedmarkt kunnen opvangen.

De laatste jaren werd de invoering, aanpassing of uitbreiding van deze maatregel geformaliseerd in NBB-reglementen, telkens goedgekeurd door een nieuw koninklijk besluit. De maatregel wordt momenteel toegepast met behulp van een instrument gedekt in artikel 133 van de Europese Richtlijn 2013/36/EU.

In 2023 wil de NBB deze maatregel opnieuw verlengen met 1 jaar, nl. tot 30 april 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.