14 okt 2013 19:52

Reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Middenstand, Kmo's en Zelfstandigen Sabine Laruelle, akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit met het reglement van plichtenleer van het beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten (BiBF).

Met de wet van 25 februari 2013 worden de interne boekhouders (loontrekkenden) op vrijwillige basis bij het BIBF opgenomen. De plichtenleer wordt aan deze situatie en ook aan de evolutie van het beroep aangepast. Zo moeten interne en externe leden een ledenbijdrage betalen en zich houden aan een code van bekwaamheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, waardigheid en discretieplicht. Verder moeten ze hoffelijk zijn, wederzijdse hulp bieden en alle gevraagde inlichtingen overmaken aan het BIBF.

Op het vlak van communicatie wordt de mogelijkheid ingevoerd om per mail te corresponderen, publiciteit te voeren (externe leden) en moeten ze jaarlijks aan het BIBF rapporteren over hun beroepsvervolmaking. De plichtenleer bevat ook een hoofdstuk over de syndicusactiviteiten.