29 aug 2020 10:35

Reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

De Nationale Raad van het BIBF heeft artikel 21 van het reglement van plichtenleer anders geformuleerd om de draagwijdte ervan beter te verduidelijken en om gevolg te geven aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 27 februari 2020.

Het ontwerp van koninklijk besluit is bedoeld om het reglement van plichtenleer, zoals gewijzigd door de Nationale Raad van het BIBF, goed te keuren. Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.