02 apr 2004 17:00

Reglementering van de administratieve en geldelijke toestand

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met een ontwerpbesluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, ging de Ministerraad akkoord met een ontwerpbesluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit ontwerp regelt de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij regelt de toepassing van de bestaande bepalingen (*) betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan, voorzien voor het contractueel personeel van het Ministerie of van de overheidsinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (*) bepalingen vervat in het koninklijk besluit van 7 mei 1999.