10 nov 1995 16:00

Reglementering van de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsond
ernemingen en herverzekeringsondernemingen.