21 feb 2014 19:29

Reglementering van de postdienst inzake persdistributie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het ontwerp van koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst aanpast om rekening te houden met de toekomstige dienstenconcessie inzake persdistributie.

De Europese Commissie verplicht de Belgische Staat om vanaf 1 januari 2016 de dienst van algemeen economisch belang met betrekking tot de bestelling van dagbladen en tijdschriften via een concessie van openbare dienst toe te kennen aan een of twee concessionarissen. De Belgische Staat blijft Bpost met deze opdracht belasten tot 31 december 2015. 

Het ontwerp van koninklijk besluit dat in eerste lezing door de ministerraad van 19 juli 2013 werd goedgekeurd wordt dan ook aangepast om de procedure voor erkenning van dagbladen en tijdschriften op doeltreffende wijze te organiseren. Als overgangsmaatregel bepaalt het ontwerp met name dat de erkenning van abonnementen die wordt gegeven voordat het ontwerpbesluit in werking treedt, geldig blijft tenzij de concessionaris of het BIPT vaststelt, meer bepaald tijdens een controle, dat de criteria voor erkenning niet langer vervuld zijn door de uitgever die de erkenning geniet.