22 dec 2023 20:41

Regularisatie van gepresteerde diensten voor de coördinatie van voorstudies voor offshore windparken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van Der Straeten akkoord met de regularisatie van de gepresteerde diensten en de vergoeding van de gemaakte kosten voor de coördinatie van de offshore voorstudies voor de nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth-zone.

International Marine and Dredging Consultants (IMDC) ondersteunt de offshore cel van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, als algemene technische coördinator, bij het uitvoeren van de offshore desktop- en veldvoorstudies ter voorbereiding van de tenders voor de ontwikkeling van de nieuwe windparken in de Prinses Elisabeth-zone.

De looptijd van de coördinatie-opdracht werd opgebouwd op basis van een retroplanning van de tenders van de voorstudies. De vertragingen bij de uitvoering van de - voornamelijk - veldstudies bleken later ook een belangrijke impact te hebben op de looptijd van de coördinatie-opdracht toegewezen aan IMDC. Wegens onder meer de verlenging van enkele studieopdrachten, de vereiste herlanceringen van sommige aanbestedingen en omwille van extra tijd die nodig was om bepaalde offshore-opdrachten uit te voeren, heeft IMDC sinds eind 2020 bijkomende prestaties moeten leveren bij de coördinatie van die opdrachten.

Deze prestaties zijn noodzakelijk voor het garanderen van het kwalitatief en correct uitvoeren van de studies. Daarom worden de bijkomende prestaties geregulariseerd overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 20 mei 2022 betreffende de administratieve, begrotings- en beheerscontrole.

De ministerraad gaat ermee akkoord de bijbehorende kredieten vast te leggen en de vergoeding te vereffenen binnen de goedgekeurde kredieten op de begroting 2023.