06 feb 2009 12:24

Relanceplan

Korting van 30 euro op de elektriciteitsfactuur

Korting van 30 euro op de elektriciteitsfactuur

De ministerraad heeft in het kader van het relanceplan beslist tijdens het eerste semester van 2009 een eenmalige korting van 30 euro toe te kennen op de elektriciteitsfactuur van alle residentiële verbruikers. Daarvoor heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorlegde.

De leveranciers zullen op de elektriciteitsfactuur de boodschap vermelden: 'De eenmalige korting van 30 euro op uw elektriciteitsverbruik wordt toegekend door de federale regering in het kader van het economisch relanceplan.

De leveranciers en netbeheerders kunnen de kosten voor de maatregelen recupereren door elke twee weken een aanvraagformulier voor de terugbetaling bij de FOD Economie in te dienen.