15 jun 2012 18:30

Remgeld van toepassing voor verstrekkingen diëtetiek, podologie en bloeddrukmeters

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit* goed dat het remgeld toelaat voor de aankoop van gevalideerde bloeddrukmeters en verstrekkingen podologie en diëtetiek.

Patiënten betalen enkel het remgeld voor:

  • de aankoop van een bloeddrukmeter, bij een leverancier erkend door het RIZIV, die klinisch gevalideerd is en indien de patiënt is ingeschreven in een zorgtraject chronische nierinsufficiëntie
  • de verstrekkingen diëtetiek en podologie bedoeld in de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen (hoofdstuk 1 van de bijlage bij het kb van 10 januari 1991)

*ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.