17 feb 2012 15:45

Remgeld voor de ambulancekosten in geval van dringende geneeskundige hulp

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed* dat de derdebetalersregeling invoert voor de ambulancekosten in geval van dringende geneeskundige hulpverlening.

De patiënt betaalt dus enkel het remgeld aan de zorgverstrekker.

Het ontwerp kreeg een positief advies van het Verzekeringscomité van het RIZIV en wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

* tot wijziging van het kb van 10 oktober 1986 houdende uitvoering van art. 53, § 1, 9de lid van de wet betreffende de verplichte evrzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.