19 jan 2007 11:03

Remgeld voor geneesmiddelen in grote verpakkingen

Verlaging van het remgeld voor geneesmiddelen in grote verpakkingen

Verlaging van het remgeld voor geneesmiddelen in grote verpakkingen

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Rudy Demotte om het remgeld voor sommige geneesmiddelen te verlagen. Het verschil in remgeld voor geneesmiddelen in grote en in kleine verpakkingen wordt verlaagd. De reden hiervoor is dat de verhoging werd ingevoerd om de verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan door een hoger remgeld te vragen voor grote verpakkingen. De ziekenfonsen en het RIZIV hebben echter aangetoond dat die verspilling niet bestaat. Daarom wordt het remgeldplafond voor grote verpakkingen uit de vergoedingscategorie B voor rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming verlaagd van 10,60 euro naar 8,80 euro en voor gewone rechthebbenden van 15,90 euro naar 13,30 euro. Het gaat om de geïndexeerde bedragen voor 2007. Voor categorie C worden de plafonds voor het remgeld ook 8,80 euro en 13,30 euro. Voor generische middelen wordt het verschil behouden omdat het prijsniveau in die klassen veel lager ligt.